شرح جزییات کنفرانس ملی روابط عمومی ایران از زبان دبیر علمی

به دنبال ارایه روش‌های نوین روابط عمومی هستیم/ روابط عمومی دانش زندگی است


دانلود خبر به صورت word :

دانلود خبر به صورت pdf :