اطلاعیه فوری

شماره ۲


به اطلاع همکاران و شرکت کنندگان عزیز می‌رساند؛ فرایند صدور گواهی‌های کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران به پایان رسید.

بر این اساس با برنامه ریزی انجام شده، گواهی شرکت کنندگان محترم که از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های استان معرفی شده‌اند، برای دستگاه متبوع و مابقی از طریق تماس با شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

از تمامی عزیزان تقاضامندیم تا اطلاع ثانوی از تماس با دبیرخانه کنفرانس خودداری فرموده و منتظر پیگیری همکارانمان باشند.

با تشکر

زمانی - دبیر اجرایی کنفرانس