دکتر هادی زمانی، دبیر علمی و عضو شورای سیاست‌گذاری کنفرانس

روابط‌عمومی که نتواند پاسخی برای نیازهای اجتماعی داشته باشد در هیچ سازمانی موفق نخواهد بود


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :