پروفسور سید هاشم گلستانی

بزرگ‌ترین رسالت مسئولین، آموزش و تجهیز نیروهای خود جهت آینده‌ای بهتر برای سازمان و کشور است


دانلود متن خبر به صورت word :

دانلود متن خبر به صورت pdf :