برگزاری کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران، حرکتی به‌سوی خلاقیت و نوآوری


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :