اطلاعیه فوری


به دنبال حضور حداکثری علاقه مندان به «رویکردهای نوین روابط عمومی»، بر اساس آخرین آمار، بیش از 400 نفر از مدیران و کارگزاران روابط عمومی استان و کشور، و فعالان حوزه فرهنگ و رسانه در این محفل علمی_آموزشی شرکت نموده اند که اطلاعات ایشان تکمیل و آماده صدور گواهی گردید.

بر این اساس برای شرکت کنندگان محترمی که قبلا در کنفرانس ثبت نام نموده یا دارای معرفی نامه قبلی از سازمانها، شرکت ها و موسسات همکار و حامی کنفرانس بودند «به شرط حضور» گواهینامه ژربرا فرانسه صادر خواهد شد.

زمانی - دبیر اجرایی کنفرانس