نویسنده: سید حسین عاملیان

قیام روابط عمومی علیه خود؛ ضرورت امروز برای بازشناسی مسئولیت‌ها


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :