نویسنده: بهمن توکلی فرد

وفاداری به اصول روابط عمومی در عصر سیاره‌ای شدن


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :