دبير علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ايران

هدف کنفرانس آموزش و ارتقا دانش و مهارت روابط عمومی‌هاست


کنفرانس ملی «رویکردهای نوین روابط عمومی ایران» با هدف آموزش روابط‌ عمومی، اهمیت و جایگاه ویژه آن در اصفهان برگزار می‌شود.

دبیر علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنفرانس ملی «رویکردهای نوین روابط عمومی ایران» با هدف آموزش و ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی‌ها، اهمیت و جایگاه ویژه آن در اصفهان برگزار می‌شود.

وی بيان داشت: سال ۷۹ در مقاله‌ای به نقش و جايگاه روابط عمومی‌ها اشاره کردم و نقش روابط عمومی را در سازمان‌ها همه‌کاره مدير و هیچ‌کاره سازمان دانستم.

دکتر هادی زمانی افزود: در دوره اصلاحات به دور از مسائل سياسی، تحول خوبی در روابط عمومی‌ها ايجاد شد و جايگاه خوبی برای روابط عمومی در سازمان ترسيم شد و دانش روابط عمومی شکل علمی گرفت و مديران روابط عمومی بر نقش خود واقف شدند.

وی با بيان اينکه بايد روابط عمومی استاندارد داشته باشيم تا سليقه‌گرايی در روابط عمومی کاهش يابد، ادامه داد: برگزاری کارگاه صرف آموزشی، آموزش رويکرد نوين روابط عمومی و... از اهداف برگزاری کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران در اصفهان است.

وی در ادامه تصريح کرد: تاکنون هيچ کنفرانس کشوری در زمينه مديريت ناب روابط عمومی برپا نشده و ما سعی داريم در اين کنفرانس، اين سبک را معرفی کنيم.

هادی زمانی از صدور گواهينامه برای شرکت‌کنندگان در کنفرانس دو روزه‌ی اصفهان خبر داد و گفت: پيام اين کنفرانس ارتقای دانش و معلومات رسانه‌ها و مديران روابط عمومی با بهره‌گيری از همه ظرفيت‌هاست.

وی افزود: همه استادان اين کنفرانس از اصفهان هستند و اعلام می‌کنيم هرکسی در زمينه روابط عمومی، دستاوردی داشته باشد، ما در اين کنفرانس از آن استقبال می‌کنيم و می‌تواند ارائه دهد.

دبير علمی کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران اذعان داشت: تا امروز تعريف علمی قابل قبول برای حوزه روابط عمومی نداشتيم و متأسفانه هيچ اثر قابل توجه و نقطه قابل اتکايی روابط عمومی‌ها بروز نداده‌اند که اگر نسل متخصص دارای دانش برای روابط عمومی تربيت نشود ما با مشکل روبه‌رو خواهيم شد و اميد داريم برگزاری اين کنفرانس، زمينه خوبی برای رفع مشکلات فراهم کند.

وی گفت: در قالب برگزاری اين کنفرانس، سعی داريم بدعت‌های غلط را برطرف کنيم و سرانه آموزش کارشناسان روابط عمومی در استان اصفهان که نسبت به ديگر استان‌ها بسيار بسيار پايين است را افزايش دهيم.

وی از مقدمات استانداردسازی روابط عمومی و بازنگری ساليانه آن خبر داد و گفت: به زودی کارگروهی برای روش‌های استاندارد و بررسی آن با همکاری متخصصان تشکيل خواهد شد.

زمانی با اشاره به اینکه کنفرانس همزمان با بزرگداشت اميرکبير برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در همین راستا تجلیل از جایگاه «امیرکبیر» در تاریخ ایران برگزار می‌شود، زیرا وی به‌ عنوان یکی از مؤثرترین شخصیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ایران است.

دبیر علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران در پايان با بیان اینکه پیشرفت در این حوزه رکن اصلی است، تصریح کرد: رسانه در اصفهان وضعیت نابسامانی دارد که اصلی‌ترین آسیب آن متوجه روابط عمومی‌هاست و باید در این مورد اقداماتی صورت بگیرد.

منبع (روزنامه نصف جهان- خبرگزاری تسنيم)