اعلام حمايت صدا و سيمای مرکز اصفهان از کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران


به گزارش روابط عمومی کنفرانس به دنبال تعامل صورت گرفته توسط عباس زمانی، دبير اجرايی کنفرانس با امیرحسین جعفری، مدير روابط عمومی صدا و سيمای مرکز اصفهان، اين مرکز حمایت معنوی خود را از کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران اعلام نمود.

اميد است با برگزاری اين رويداد علمی- آموزشی، گام ارزنده‌ای در ارتقاء دانش و توانمندی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرايی استان اصفهان برداشته شود.