اعلام حمايت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان از کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران


بر اساس مذاکره و تعامل صورت گرفته توسط دکتر هادی زمانی، دبير علمی کنفرانس با دکتر مجيد طغيانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اين دانشگاه حمایت معنوی خود را از کنفرانس ملی رويکردهای نوين روابط عمومی ايران اعلام نمود.

بر اين اساس مقرر گرديد مقالات ارسالی از سوی اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه، در صورت پذيرش هیئت‌علمی، مورد تأیید اين معاونت نيز قرار گرفته و در امتيازات علمی- پژوهشی ايشان لحاظ گردد.