ارسال مقاله


نحوه ارسال مقالات

تنظيم مقالات بر اساس شیوه‌نامه کنفرانس

تهيه فايل Word و PDF مقاله و قرار دادن در يک پوشه به‌صورت زيپ

(لطفاً پوشه را با نام خانوادگی لاتين نويسنده مسئول ذخيره نماييد.)

ثبت‌نام در کنفرانس و دريافت کد رهگيری

ارسال پوشه زيپ شده پس از ثبت‌نام، با استفاده از کد رهگيری

شیوه‌نامه تنظيم مقالات

لطفاً دانلود کنيد

فرم ارسال مقاله

پس از ثبت نام موفق در کنفرانس، با استفاده از کدرهگیری خود می توانید مقالات خود را ارسال نمایید.

شما قبلا یک فایل ارسال کردید در صورت ارسال مجدد فایل قبلی حذف می شود.

لطفاً کد رهگیری خود را وارد نمایید.

لطفاً مقاله خود را ارسال نمایید.

فایل مقاله با موفقیت بارگذاری شد.

در صورت برخورد با مشکل و یا پرسش در هنگام ارسال مقاله می توانید با شماره تلفن۳۴۴۵۴۲۲۲-۰۳۱ تماس بگیرید.